laboratory_milk

Съюзът на ветеринарните лекари и Сдружение БУЛЛАБ искат акредитирани лаборатории в Закона за храните

Съюзът на ветеринарните лекари в България излезе със становище за прецизиране на текстове в проекта на Закона за храните относно пробите на храни. Обединението на ветеринарите се спира върху момента …