Етикет: агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров“

22 млади учени от института „Пушкаров“ ще повишат квалификацията си по европейски...

Двадесет и двама млади учени и пост – докторанти от Института по