Selskostopanska Akademia

22 млади учени от института „Пушкаров“ ще повишат квалификацията си по европейски проект

Двадесет и двама млади учени и пост – докторанти от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров“ повишават квалификацията си по проект на Оперативна програма „Развитие …