springing-to-life

Иновациите – условие за конкурентоспособност на българските фермери

За да продължи повишаването на добивите в българското земеделие, стопаните у нас трябва да имат възможността да внедряват иновациите, които идват от Европа и от фирмите, каза Ваня Горчева, мениджър …