romania-bulgaria-steag_31210800

България и Румъния подготвят двуезична база данни за големите зеленчукови борси

България и Румъния подготвят съвместна двуезична база данни за по-големите регламентирани зеленчукови борси и депозити, определени с решение на Инспекцията по прилагане на селскостопанските политики към Министерството на земеделието и …