Етикет: АДСИЦ

Земеделските фондове разпределят големи дивиденти сред акционерите си

Докато дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), инвестиращи в земеделска земя, са