academic-transcription

Аграрен университет, Пловдив набира кандидати за магистърския курс “Агробизнес и предприемачество”

Аграрният университет, Пловдив набира кандидати за магистърския курс “Агробизнес и предприемачество”. Програмата е съвместна инициатива на Аграрния университет – Пловдив и Института по аграрна икономика – София и се реализира …

computer

Нова магистратура по „Агробизнес и предприемачество“ предлага Аграрен университет – Пловдив

Нова магистърска програма по „Агробизнес и предприемачество“ предлага Аграрен университет – Пловдив през следващата учебна година. В края на обучението десет от най-добре представи­лите се и мотивирани студенти-магистри ще участват …