Етикет: 4 на 1000

България е част от глобална инициатива за намаляване на емисиите от земеползване

Емисиите от земеделския сектор и горското стопанство тепърва ще бъдат регулирани -