поле, земя, жътва

България е част от глобална инициатива за намаляване на емисиите от земеползване

Емисиите от земеделския сектор и горското стопанство тепърва ще бъдат регулирани – първо на европейско ниво. България, представена от зам.-министъра на земеделието Васил Грудев, се е присъединила към инициатива под …