vezieva

Зам.-министър Везиева: За развитието на бизнес средата не е достатъчно само наличието на грантови схеми

„Предизвикателството, което стои пред всички нас, е изграждането на иновативна икономика, ориентирана към високи технологии, висока добавена стойност и висок икономически растеж“, каза зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева при откриването …