Семейства с деца в неравностойно положение от ромската общност на планинското с. Джурово, Софийско ще се учат на умения да отглеждат шафран и да вадят мед от производители, както и на предприемачески умения, съобщи фондация Биоселена.

Проектът – предизвикателство „Деца с бъдеще – фермери, занаятчии, предприемачи” е реализиран по идея на Фондация за биологично земеделие Биоселена и започва през юни с финансовата подкрепа на Фондация  Обществен Борд на TELUS International в България.

Информация директно от извора

Проектът ще работи конкретно с четири семейства с деца от ромската общност, които ще се ангажират с пчеларството и шафрановото производство. Те ще се учат от трима опитни производители, които редовно предлагат своята продукция на Фермерския фестивал „Произведено във фермата“ в София Теодор Пушкаров – потомствен пчелар и ментор на младите пчелари в проекта, Стоян Дурков – производител на био шафран и ментор на семействата, ангажирани в шафрановото производство и основният двигател и местен координатор – Владимир Петров, който е собственик на дърводелски цех в селото и от дълги години работи с  местната ромска общност.

Наскоро бе организирана първото занимание с бъдещите пчелари, които ентусиазирано направиха своите начални крачки в пчеларския занаят под менторството на Теодор, като най-ентусиазирани от начинанието бяха децата.

Четирите ромски семейства ще имат възможност да участват в целия процес на производството на шафран и пчелен мед

Шафранът и пчеларството са подбрани неслучайно, защото са продукти, които не изискват наличие на големи площи обработваема земя:   1 дка шафран е достатъчен за едно семейство, а при пчеларството малки вложения имат бърза възвръщаемост.

Освен обученията в основни умения за шафран и мед, четирите семейства ще получат подкрепа по проекта да си купят най-необходимите материали и инструменти за първичното производство (кошери, инвентар, шафранови луковици, инструменти). След като потръгне производството, четирите ромски семейства ще имат достъп и до пазар: ще носят произведения от тях шафран и мед на Фермерския  фестивал „Произведено във фермата“, организиран от Фондация Биоселена пред Министерството на земеделието, храните и горите.