Селското стопанство и строителството във фокуса на засилените проверки на Инспекцията по труда

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
3 Минути

Предвижда се засилване на контрола и на т.нар. мобилни работници

Секторите Селско стопанство и Строителство, които са идентифицирани като високорискови по отношение работата на черно и осигуряването на безопасност и здраве при работа, ще бъдат обект на засилени проверки от страна на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда през 2023 г., става ясно от мерките, предвидени в в Плана за дейността на Агенцията. През годината ще продължи засиленият контрол на работодатели, при които през предходните години са установени работници да полагат труд без трудови договори, казват от Агенцията. Предвижда се провеждане и на инспекционна кампания, свързана със спазване на законовите изисквания по възникване и осъществяване на трудовите правоотношения и по осигуряване на минималните изисквания за здраве и безопасност при работа в хотели, ресторанти и питейни заведения, включително в летните и зимните курорти в страната.

В Годишния план на Агенцията отново е залегнала специална мярка, насочена към превенция на недекларирания труд във всички икономически дейности. Планирани са и мерки, гарантиращи засилен контрол в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“, които са идентифицирани като високорискови. За по-голяма ефективност на действията за ограничаване на „сивата“ икономика ще продължи засиленото сътрудничеството и съвместния контрол с Националната агенция за приходите (НАП). В допълнение, в рамките на всяка проверка, независимо от нейната тематика, ще продължи задължително да се следи дали всички заварени на работните им места работници и служители имат регистриран в НАП трудов договор.

Нова мярка в Годишния план на Агенцията през 2023 г. ще насочи усилията на контролните органи към идентифициране на работодатели, въвели работа от разстояние с цел осъществяване на контрол за защита на трудовите права на работещите дистанционно. Проверките по нея целят да се изяснят специфичните характеристики като начина на възлагане на работата, отчитането на работното време и заплащането на труда. Разпоредбите за тази форма на полагане на труда са разписани в българското законодателство още през 2012 г., но тя стана популярна, след като беше препоръчана като противоепидемична мярка по време на пандемията от Ковид-19. Планирането на мярката, въпреки затрудненото идентифициране на работодатели, въвели работа от разстояние, поради липсата на база данни за това, е доказателство за усилията на Инспекцията по труда да гарантира в най-пълна степен трудовите права на всички работещи в България.

ИА ГИТ ще продължи през 2023 г. активното международно сътрудничество, обмяната на опит и информация с инспекциите по труда от Европейския съюз и региона, както и с международни организации и институции. Съвместните трансгранични дейности и събития представляват важен ресурс за повишаване ефективността на контрола на труда в условията на все по-активна мобилност на работната сила. Те имат важна роля за превенция на недекларирания труд и подобряване на условията на труд на мобилните работници

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА