Селскостопанска академия отвори прием по 25 докторски програми

Лилия Александрова
Лилия Александрова
1 Минути

 

Селскостопанска академия обяви конкурс за прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение с държавна поръчка за учебната 2020/2021 г. Съобщението вече е обнародвано в „Държавен вестник“ и от днес тече двумесечния срок за подаване на документи.

Може да се кандидатства по следните 25 акредитирани докторски програми:

Необходимо е кандидатите да подадат следните документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението– нотариално заверено копие, удостоверение за признато висше образование в степен „магистър“- ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, както и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Предвидена е такса за кандидатстване от 30 лв.

Документите се подават в ЦА на ССА– София, ул. Суходолска No30, стая No 102, от 9,30 до 16,30 ч.

ЕТИКЕТИ: ,
Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements