Процедури за над 2 млрд. лв. стартират през 2023 г. по програма “Околна среда” 2021-2027 г.

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути
Комитетът за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. одобри индикативна годишна работна програма за 2023 г. на стойност на 2 млрд. лв., в рамките на първото заседание проведено на 2 декември 2022 г., съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Ръководителят на Управляващия орган на ПОС 2021-2027 г., Галина Симеонова, представи одобрената от ЕК програма с бюджет от над 3,5 млрд. лева.

За какво ще бъдат насочени средствата по програмата?

Средствата ще бъдат насочени към подобряване на ВиК инфраструктурата, качеството на атмосферния въздух, управление на отпадъците и опазване на биоразнообразието, както и превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари. Симеонова подчерта, че чрез всеки един проект най-зелената програма на България ще продължи да допринася за опазването на околната среда и да създава условия за развитие и растеж.

Членовете на Комитета за наблюдение одобриха методологии и критерии за оценка на проектни предложения по първите процедури за директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по новата програма, които ще бъдат обявени в началото на следващата година: „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ и „Изпълнение на м. 4 от НРПД по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“.

биологично разнообразие, Agrozona.bg

Над 610 млн.лв. ще бъдат инвестирани в 21 общини за подобряване чистотата на въздуха

Над 610 млн. лв. ще бъдат инвестирани за подобряване на чистотата на въздуха в 21 общини*, в които са регистрирани наднормени нива на фини прахови частици (ФПЧ) в периода 2017-2021 г. Замърсяването на въздуха с ФПЧ е причина за преждевременната смърт на над 10 хиляди български граждани през 2020 г. по данни на Европейската агенция за околна среда. Програмата ще адресира битовото отопление, което е основен източник на замърсяване на въздуха през студените месеци. Ще бъдат подкрепени над 80 хиляди български домакинства, отопляващи са на дърва и/или въглища. Те ще получат безвъзмездно нови екологични и енергийно ефективни отоплителни уреди, при условие че старите им високоемисионни печки на твърдо гориво бъдат предадени за рециклиране.

Процедурата по Приоритет 3 предвижда подкрепа за функционално обезпечаване на органите за управление на защитени зони от мрежата Натура 2000. Реализацията на бъдещия проект е пряко обвързана с одобрението на измененията в Закона за биологично разнообразие от българския парламент, с които ще се структурират тези органи. Финансирането ще даде възможност, веднага след назначаването им, служителите да стартират своята дейност, тъй като по проекта ще бъдат закупени оборудване, техника, стопански инвентар, моторни превозни средства, мобилни и комуникационни средства. С това ще се осигури плавен старт на управленския подход за Натура 2000 без допълнителни забавяния от чисто техническо или логистично естество.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА