При отравяне: Пчеларят трябва незабавно да уведоми директора на ОДЗ

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

При масов подмор или наличие на признаци за отравяне на пчели, собственикът на пчелина трябва да подаде незабавно по телефона жалба до директора на Областната дирекция “Земеделие” (ОДЗ) и не по-късно от първия ден след констатираната смъртност на пчели, която се отразява писмено в ОДЗ в деня на получаването й или най-късно в първия работен ден. Пробите за анализ ще се изпращат от собственика на пчелното стопанство в присъствието на официалния ветеринарен лекар, член на комисията. Това предвиждат промените в Наредбата за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, която е публикувана за обществено обсъждане.

Директорът на ОДЗ от своя страна незабавно уведомява областна дирекция по безопасност на храните и свиква комисията по чл. 36, ал. 1 от Закона за пчеларството в срок до 3 часа , а не както до сега в рамките на 24 часа, от получаване на жалбата в работни и в неработни дни.

Ветеринарният лекар, обслужващ пчелина, в срок до 24 часа от уведомяването прави преглед на пчелните семейства и отразява констатациите си във ветеринарномедицинския дневник, като дейностите му по вземане на проби отпадат. Те ще бъдат извършвани от комисията. Инспектор по растителна защита от ОДБХ ще взема проби от третираната растителност и ще проверява за наличие на умрели пчели в нея. Пробите ще се транспортират незабавно или при невъзможност ще се съхраняват от ОДБХ до доставянето им в акредитираната лаборатория. Те се придружават от протокол за вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на употребени продукти за растителна защита и/или за установяване на остатъчни количества от продукти за растителна защита по процедури, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ. Основните проби се опаковат, транспортират и анализират за сметка на БАБХ.

При необходимост, по преценка на комисията, се взема проба от растителността в пчелина. Официалният ветеринарен лекар, член на комисията, взема проби от пчели от пострадалите семейства и около техните входове. Те се придружават от писмо за изпращане на проби по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ. Тя трябва да съдържа не по-малко от 50 г от материалите за изследване, поставени в подходяща, инертна опаковка, която предоставя сигурна защита от замърсяване, повреда или изтичане, и да е запечатана. Същата е съпроводена/идентифицирана със стикер с уникален бар код (осигурени от вет.) и се изпраща за анализ в  акредитирана лаборатория от собственика на пчелното стопанство, по чиято жалба са взети, в присъствието на официалния ветеринарния лекар, член на комисията.

Информацията в писмото трябва да включва:

  1. наименование и количество на пробата
  2. дата, час и място на вземане на пробата
  3. номер на стикер с уникален бар код
  4. име и подпис на заинтересованото лице или неговия представител, присъствал при вземането на пробата
  5. име, подпис и щемпел на лицето, взело пробата

 

Транспортът на допълнителните проби и анализите им се заплащат от собственика/ците, по чиято жалба се свиква комисията.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА