Предстои уебинар за добрите практики и новостите в използването на калий и магнезий при полски зеленчуци

Лилия Александрова
Лилия Александрова
5 Минути

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) организира уебинар на тема „Въздействието на минералното хранене върху качеството на храните и човешкото здраве. Добри практики и новости в използването на калий и магнезий при полски зеленчуци.“ Срещата ще се състои онлайн на 11 юни, четвъртък, от 13.30 часа до 15.45 часа.

Уебинарът е отворен за всички желаещи да участват – земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

Целта на уебинара е разпространението на знания и умения относно ефекта от минералното хранене на различни култури и как то влияе върху качеството на храните, които консумираме, съответно и на човешкото здраве. Запознаване на участниците с добри практики и новости в използването на калий и магнезий при полски зеленчуци.

Основните теми на уебинара са следните:

  • Управление на храненето на зеленчуковите култури за производство на функционална (здравословна) продукция;
  • Роля на калия и магнезия за формиране на ценни хранителни съставки  и за преодоляване на стресови ситуации;
  • Добри практики и новости в прилагането на калиеви и магнезиеви торове за увеличаване съдържанието на здравословни съставки в зеленчуковите култури (ефективност, избор на подходяща форма на торовете, оптимални норми и срокове на торене);
  • Диагностика  на храненето с калий и магнезий;
  • Визуални признаци на дефицит на калий и магнезий при зеленчукови култури;

Участието в уебинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация ТУК или чрез e-mail [email protected] със следната информация: име и фамилия, e-mail адрес и  качеството, в което се регистрирате (земеделски стопанин, съветник, научен работник, студент, представител на неправителствена организация, друго), както и ако имате въпроси, които желаете предварително да зададете към лектора.

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в рамките на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството“.

Кратка информация за проект NEFERTITI

Проектът „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (NEFERTITI) е уникална мрежа (одобрена за финансиране по програма „Хоризонт 2020“), включваща 32 партньори и координирана от Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)) – Франция. Продължителността на проекта е 4 години и ще приключи на 31 декември 2022 г.

Основната цел на проекта е да създаде тясно свързана мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, имащи за цел подобряване на обмена на знания и взаимното обучение между участниците в демонстрационните събития, както и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез взаимни демонстрации на техники организирани по теми. По проекта са създадени 10 интерактивни тематични мрежи, които обединяват 45 регионални хъба (центрове) включващи земеделски стопани организиращи демонстрации и институции свързани със земеделието (съветници, неправителствени организации, индустрия, образование, научни институти и политици в 17 държави.

Мрежите са: 01 „Управление на пасища и практики за улавяне (поглъщане) на въглерода“; 02 „Разработване и вземане на решения за фермери от сектор “млечното говедовъдство”, на основата на налични данни и информация (т.нар. интелигентно земеделие)“; 03 „Системи за опазване на здравето и биологично отглеждане на животни“; 04 „Качеството на почвите при полските (сеитбооборотни) култури“; 05 „Използване на приложения за управление на мултифункционални сензори и измерване на различни променливи при отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“; 06 „Повишаване на производителността и качеството при биологично отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“; 07 „Подобряване на ефективността на хранителните вещества в градинарството (НССЗ ръководи и координира дейностите по тази мрежа в т.ч. създаването на хъба в България); 08 „Ефективно използване на водата в градинарството“; 09 „Намаляване използването на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ (НССЗ ръководи и координира дейностите по създаването на хъба по тази мрежа в България); 10 „Засилване на привлекателността на земеделието за новонавлизащи фермери“. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на проекта: www.nefertiti-h2020.eu.

 

ПРОГРАМА

13:30 – 13:40 Откриване
Приветствие от организаторите
13:40 – 14:00 Представяне на проект НЕФЕРТИТИ
Лектор: член на екипа на НССЗ по извършване на дейностите по проекта
14:00 – 14:45 Презентация на тема: „Въздействие на минералното хранене върху качеството на храните и човешкото здраве. Добри практики и новости в използването на калий и магнезий при полски зеленчуци“.

Лектор: доц. Маргарита Николова

14:45 – 15:15 Отговори на въпроси, зададени от участниците
15:15 – 15:45 Споделяне на добри практики от участниците. Дискусия
15:45 – 16:00 Закриване на уебинара

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама