Планът на ЕС за намаляване на емисиите ще засегне 3 пъти повече ферми за свине и птици, отколкото се смяташе

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
6 Минути

Плановете на ЕС за намаляване на индустриалните емисии могат да засегнат над три пъти повече свинеферми и почти четири пъти повече птицеферми, отколкото се предполагаше по-рано, поради използването на остарели набори от данни от 2016 г., които показва изтекъл документ на Комисията, видян от EURACTIV.

Документът, представен от службата за околна среда на Европейската комисия в работната група по околната среда на Съвета на ЕС на 30 януари, предлага преглед на текущото състояние на предложението за директивата за промишлените емисии (IED).

Предложеното преразглеждане на директивата, представено от изпълнителната власт на ЕС през април 2022 г., има за цел да намали вредните емисии, идващи от промишлени инсталации, чиито обхват се разширява, за да включат някои от най-големите животновъдни ферми в ЕС.

Прага от 150 ЖЕ се определя на база данни от 2016 г.

Изтеклата презентация показва, че данните, използвани като основа за настоящото предложение, включително противоречивия праг за цифрата „животновъдни единици“ (ЖЕ) – точката, в която фермите ще бъдат определени като „промишлени“ и следователно ще бъдат санкционирани съгласно директивата – е от проучване на фермите на Евростат от 2016 г.

Това проучване, което предоставя информация за размера и броя на стопанствата в ЕС, беше използвано като основа за оценката на въздействието на Комисията и за достигане на предложения от Комисията праг от 150 ЖЕ.

Според тези изчисления 150 ЖЕ се равняват на 150 възрастни крави, или 375 телета, 10 000 кокошки носачки, 500 прасета или 300 свине майки.

Изчислено по този начин, оценките за въздействието на тази предложена цифра възлизат на 18% от свинефермите, 15% от птицефермите и 10% от фермите за говеда, включително говеждо и млечни продукти, като общата средна стойност за ЕС е 13% от добитъка за производство. Но тези остарели данни крият голяма заплаха и висока цена за сектора.

Когато се изчисли с помощта на най-новите данни от 2020 г., презентацията изчислява, че процентът на засегнатите ферми се утроява до 61% за свинете и 58% за птицефермите. При говедата засегнатите ферми от 2,5% достигат до 12,5%.

В комбинация със смесените ферми, от които 27% ще бъдат засегнати, това увеличава общата средна стойност на засегнатите животновъдни ферми в ЕС до 20%, според презентацията.

За сравнение, цифра от 300 ЖЕ – понастоящем предпочитана от министрите на земеделието – ще доведе до засегнати 47% от свинефермите, както и 41% от птицефермите и само 3% от фермите за едър рогат добитък, което означава средно 9 % за целия ЕС .

Данните от проучванията на земеделските стопанства на Евростат за 2020 г. обаче са подложени на окончателни проверки от статистическото бюро на ЕС и поради тази причина все още не са официално публикувани – но липсата на най-нова информация не е спряла политиците да продължат напред с предложението .

В сегашния си вид директивата вече обхваща малък брой животновъдни ферми – около 2% от животновъдните ферми в ЕС

Изпълнителният орган на ЕС обаче предложи да се адаптира тази рамка и да се разшири до по-значима част от животновъдния сектор в опит да се помогне за привеждане в съответствие на пътя за намаляване на емисиите с целите на Зелената сделка на ЕС и стратегията за метан.

Според презентацията причината за такова намаляване на броя на фермите може да се обясни с комбинация от концентрация на сектора между 2016 и 2020 г., особено в сектора на свиневъдството и птицевъдството, заедно с подобрена методология за намаляване на рисковете от двойно отчитане на смесени стопанства.

„Предложените 150 ЖЕ покриват като цяло по-висок дял от съответния сектор, но значително по-малко ферми“, завършва презентацията.

Това означава, че за прага от 150 ЖЕ е „обхванат по-висок дял от замърсяващите емисии“ в сравнение с първоначалната оценка, както и по-малък брой ферми, което според него „намалява административните разходи“.

Новите изчисления обаче вероятно ще предизвикат недоволството както на земеделската комисия на Европейския парламент, така и на фермерите, които вече се обединиха срещу въздействието на сегашния праг.

Двугодишен преходен период

Тъй като IED е директива, ще бъде разрешен двугодишен преходен период преди нейното влизане в сила.

Практически казано, това означава, че дори ако сделката относно IED бъде сключена през 2023 г., директивата няма да бъде приложена до 2025 г. – до този момент данните, използвани за определяне на праговите граници, ще бъдат почти на десетилетие.

Една единица се състои от пасищния еквивалент на една възрастна млечна крава, произвеждаща 3000 кг мляко годишно.

Според тези изчисления 150 добитък се равняват на 150 възрастни крави, или 375 телета, или 10 000 кокошки носачки, 500 прасета или 300 свине майки.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА