Парлъментът одобри на първо четене промените в Закона за горите

Лилия Александрова
Лилия Александрова
3 Минути

Депутатите одобриха на първо четене промените в Закона за горите, предава агенция „Фокус”.
Вносителите посочват, че предлаганите с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите промени са свързани основно с подобряването на контрола върху планирането и извършването на дейностите в горските територии, както и с предприемане на мерки за защита от незаконни посегателства и с вменяване на по-големи отговорности със съответстващите им санкции за лицата, осъществяващи дейност в горските територии.

Измененията са свързани и с предвидени промени в подзаконовата нормативна уредба, свързани главно с добива на дървесина, начина на провеждане на сеч и контрола. За горското планиране се изменят разпоредби, свързани с изработването на планове и програми, включително изработването на областни планове за развитие на горските територии.

Целта е да се постигне по-добра регулация при планирането на дейностите в имотите на физическите лица и в същото време осъществяване на по-ефективен контрол. По отношение на областните планове предвид специфичния характер на процеса на планиране се разширява кръгът от лица, които имат право да изготвят такива планове. За опазване и контрол се въвеждат промени и по отношение на нормите, уреждащи контрола върху добива и съответно движението на дървесина.

На първо място се забранява извършването на сеч през тъмната част на денонощието, като по този начин се ограничава възможността за нерегламентирани посегателства. Втората важна промяна, която се предвижда в тази насока, е въвеждането на разпоредба, с която се предвижда задължение моторните превозни средства, превозващи дървесина, да бъдат снабдени с GPS устройства, като по този начин се очаква да се постигне ефективен контрол при транспортирането на тази суровина.

В комбинация с разработването на електронна система за издаване на превозни билети онлайн тази мярка ще допринесе за постигането на дългоочакваната електронизация на процесите по отчет и контрол в горския сектор. Друга важна промяна в посока на по-ефективен контрол е разширяване на правомощията на служителите, назначени за опазване на горски територии.

Философията на Закона за горите е всеки собственик не само да ползва, но и да е отговорен за опазването на горските територии, които управлява. Въвежда се отново възможността територии, които представляват гора по смисъла на Закона за горите и които са били гори до влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, но са възстановени като земеделски, да бъдат включени в горските територии. За целта със заповед на министъра на земеделието и храните се създават комисии, които да изготвят списъци на имотите, чиито характеристики съответстват на определението за гора по Закона за горите.

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама