Отпада изискването за доход от дребните фермери за предходната година при консултиране по подмерки 6.3 и 4.1.2

Лилия Александрова
Лилия Александрова
3 Минути

Отпада изискването за доход от земеделска дейност за предходната година при консултиране по подмерки 6.3 и 4.1.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това предвижда проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Документът и мотивите към него са публикувани за обществена консултация на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации.

В Наредба № 7 за прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ е включено изискване консултантските пакети да се предоставят на земеделски стопани, които са получили най-малко 33 на сто от общия доход за предходната година от земеделска дейност.

В изменението на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., одобрено от Европейската комисия за подмерки 6.3 и 4.1.2 за целеви периоди на прием, свързани с подкрепа към малки земеделски стопанства в условията на природни бедствия или усложнена епизоотична обстановка, е предвидено да не се прилага изискването за доход от земеделска дейност за предходната година. В тази връзка е необходимо изменение, което да допуска изплащане на консултантски пакети за кандидати по целевите приеми в съответствие с промените в ПРСР 2014 – 2020 г.

В действащия Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители е предвидено, че започналите производства по издадените до датата на влизането в сила на този закон наредби по прилагането на мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се довършват по досегашния ред до изтичане на периода на мониторинг. Законодателството предвижда възможност за министъра на земеделието, храните и горите да определи условия и ред за предоставяне и плащане на помощта при промяна в ПРСР 2014 – 2020 г.

Проектът на доклад и проектът на наредба са достъпни за обществени консултации до 10 декември 2020 г.

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама