Още 3 дни кандидатстват младите фермери по подмярка 6.1

Агрозона
Агрозона
3 Минути

Само 3 дни остават на младите фермерите, за да кандидатстват по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020. Срокът изтича на 14 юни, като максималното подпомагане за един земеделски стопанин е  € 25 хил. Право на подпомагане имат младите земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години, като общият бюджет на подмярката е € 22 млн.

В условията за кандидатстване за първи път периодът от първа регистрация като земеделски стопанин, както и от началото на отглеждане на животни или стопанисването на земя, е удължен от 18 на 24 месеца.

Друга важна промяна е, че бизнес планът задължително трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

Към условията за кандидатстване е публикуван списък с растителни култури и животни, чието отглеждане дава приоритет на проекта. Освен физически лица, по подмярката могат да подават проектни предложения и еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.

Младите стопани трябва да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя, а ако работят в сферата на животновъдството – да са собственици и/или наематели на животновъдни сгради и помещения.

 Условие за допустимост е икономическият размер на стопанството в стандартен производствен обем да е между 8000 евро и 16 000 евро включително.

Важен критерий за допустимост за кандидатите е да не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Фермерите ще получат подпомагане на два етапа, като първото плащане е в размер на левовата равностойност на 12 500 евро и се прави до два месеца след сключване на административния договор. Вторият транш е до 12 500 евро и се изплаща, след като проверка на Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана. Подаването на проекти е електронно чрез ИСУН 2020 на интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/.

Avatar photo
Автор: Агрозона
Agrozona.bg e информационен сайт, който представя последните новини и анализи в сектор „Земеделие”, Хранително-вкусовата промишленост и предприемачество в селските райони. Тук ще откриете полезна информация, свързана с възможностите за национално и европейско финансиране на българските фермери, промени в българското и европейското законодателство и тенденциите в селското стопанство в България, Европейския съюз и по света.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements