Обявиха три нови защитени територии в страната

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Обнародвани са три заповеди на министъра на околната среда и водите

За защитена местност е обявено „Средно поречие на река Негованка“, в землищата на село Ново село и село Емен, община Велико Търново, област Велико Търново с обща площ от 521,865 дка.Местността е обявена за защитена с цел опазване на характерния за поречието на реката  карстов ландшафт, крайречни гори и групи вековни дървета, находища на застрашени и защитени растителни видове – елвезиево и снежно кокиче, местообитания на застрашени, уязвими и защитени животински видове – черен щъркел, обикновен мишелов, бухал , гарван гробар, видра, европейска дива котка и др. На територията на защитената местност са забранени редица дейности като строителство, промени в хидроложкия режим и речното легло на река Негованка, добив и изземване на инертни материали, разораване и залесяване и др.

Ограничава се достъпът „Серапионова пещера“, обявена за защитена местност

За защитена местност е обявена „Серапионова пещера“, намираща се в землището на село Лютиброд, област Враца, с обща площ от 2,21 дка. Тези действия са предприети с цел опазване на местообитания на видове прилепи от национална и европейска значимост: голям подковонос , малък подковонос , южен подковонос , голям нощник, остроух нощник , пещерен дългокрилдългопръст нощниккакто и видове безгръбначни животни, сред които и троглобионтното насекомо Beskovia bulgarica.  На територията на защитената местност са забранени строителство, извеждане на сечи, с изключение на санитарни, изкопна и друга дейност, водеща до трайни промени на ландшафта, скално катерене и екипиране на катерачески маршрути, провеждане на снимки и масови мероприятия, влизане в пещера в периодите 25 май-31 юли и 1 ноември-1 април и др.

28- метрова пропастна пещера е обявена за природна забележителност

Министъра на околната среда и водите е обявил за  природна забележителност и „Пещера „Дедова дупка““, в землището на село Челопек,област Враца. Действията по обявяване на местността за защитена за предприети с цел опазване на характерен подземен ландшафт, включващ 28-метрова пропастна пещера, забележителна със своите калцитни образувания – сталактити, сталагмити, сталактони, дендрити, завеси, повлеци, ситрови езера, както и калцитни кристали с дължина 5-12 см., скална гъба и езеро.

 

Снимка: МОСВ

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements