Незаконен сондаж за вода откриха проверяващи в розоварна в Карловско

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Предприятието ще трябва да почисти дерето от причиненото замърсяване

При оглед на площадката на розопреработвателното предприятие с. Слатина, общ. Карлово. е открит незаконен сондаж без действащо разрешително за водовземане по Закона за водите, оборудван с потопяема помпа, която в рамките на проверката беше демонтирана, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда са извършили проверката по сигнал на гражданин за замърсяване на река Стряма от розоварна в с. Слатина, общ. Карлово.

В момента на проверката не е установено заустване на отпадъчни води, но ясно са личали следи от замърсяване в дерето край предприятието. Установени са и два нерегламентирани отвора, които са ликвидирани до приключване на проверката, като и една тръба за заустване на отпадъчни води, на която е била ограничена възможността за евентуален теч. На дружеството са дадени предписания с технически мерки за трайно решаване на проблема, както и замърсеният участък от дерето да се почисти. РИОСВ – Пловдив ще извърши последваща проверка за изпълнение на предписанията.

Взети са проби от повърхностните води преди и след мястото на заустване, които ще се анализират по показателите температура, активна реакция рН,  електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород,  БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор,  ортофосфати, растителни масла.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама