Намалява се дневната норма за отстрел за гургулици до 3 броя

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Дневната норма за отстрел за гургулица се намалява от 8 на 3 броя. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, който публикуван за обществено обсъждане в срок до 23 юли включително.

Причините, които налагат приемането на акта са свързани с поетите ангажименти от Министерството на земеделието и храните пред Експертната група по Директивата за птиците и Директивата за хабитатите (NADEG) в Брюксел, която разработва Международния план за действие за защита на гургулицата (Streptopelia turtur) – 2018 – 2028 г. с цел защита на вида.

Мотиви

С предложените промени ще се намали ловния натиск върху популацията на гургулица, без съществено да се засегнат интересите на ловците. Целта е тя да остане стабилна, отчитайки и странични фактори като химизацията на земеделското стопанство и нарушаването на местообитанията.

С предложените промени в Правилника се определят се следните дневни норми за отстрел от един ловец:
– гургулица – до 3 броя, а по линия на организирания ловен туризъм – до 15 броя;

С цел подобряване на състоянието на вида през 2021 г. беше направена първата промяна в Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД). Тогава ловните излети на гургулица бяха намалени от 2 на 1 ден. Освен това беше редуцирана дневната квота на ловец, включително и по линия на организирания ловен туризъм. Поради тази промяна ползването бе редуцирано в рамките на 50 %, съобразно изискванията на комисията.

Прилагат се и различни мерки за опазване на местообитанията и подобряване на хранителната база на този вид дивеч.

Независимо от положените усилия, научните данни, които представя Европейската комисия показват тенденция за намаляване на вида. В тази връзка комисията предложи техническа препоръка към държавите членки, по този прелетен път да наложат мораториум върху ползването на вида за ловен сезон 2024 г. или да намалят ползването до 4 %, което се счита, че не оказва негативно влияние на популацията.

Мораториум за ползването на гургулица е наложен върху Западния прелетен път за последните две години.

 

 

Снимка: ЛДР “Гларус”

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама