Над 50% от признатите организации на производители в ЕС са в сектора на плодовете и зеленчуците

Лилия Александрова
Лилия Александрова
3 Минути

 

Над 50% от признатите организации на производители (ОП) и асоциации на организации на производители  (АОП) в ЕС принадлежат към сектора на плодовете и зеленчуците. Другите сектори с най-голям брой признати производители на продукти и APO са секторът на млякото и млечните продукти, зехтина и трапезните маслини и виното. Това се казва в проучване на Европейската комисия.

Когато организациите на производители се определят като „всяко сътрудничество на земеделските производители на базата на юридическо лице“, броят на организациите на производители в ЕС достига над 42 000. ЕС признава специалната роля на организациите на производители и в резултат на това те могат да

поискат признаване от страната, в която са базирани. Към средата на 2017 г. е имало 3505 признати организации на производители (ОП) и асоциации на организации на производители (АОП).

Франция, Германия и Испания са трите държави-членки с най-голям брой признати ОП и APO, със съответно 759, 658 и 588 признати организации. Заедно те представляват около 60% от общия брой на равнище ЕС.

Проучването установява, че основните цели на признатите ОП и AПO са общи в различните сектори и включват: планиране на производството, адаптиране към търсенето; концентрация на продуктите; и пускане на продукти на пазара. Много непризнати ОП извършват същите дейности като признатите. И в двата случая тези дейности могат да донесат икономическа, техническа и социална или човешка полза за членовете им.

Повече ползи

Организациите на производители могат да гарантират по-голямо навлизане на пазара и по-голяма пазарна сила заедно с други участници във веригата за доставка на храни. Те могат също да допринесат за смекчаване на икономическите рискове и разходите, като например осигуряват сигурност на плащанията или споделяне на инвестициите. По отношение на техническите стимули, организациите на производители добавят стойност към бизнес дейностите, като предоставят инфраструктура за производство, съхранение или преработка. Проучването показва, че повечето земеделски производители ценят отвореността на организациите на производители към нови членове и тяхното демократично функциониране. Това помага за консолидиране и поддържане на доверие в организацията.

Какво влияе на успеха или провала

Проучването идентифицира определени пречки за присъединяването към организациите на производителите, като например страхът фермерите да загубят своята предприемаческа свобода. Много земеделски производители не са наясно с ползите от членството на организацията на производителите и са загрижени във връзка с разходите за създаването им.

Като цяло, резултатите от проучването показват, че трябва да се вземат предвид вътрешните и външните фактори, когато се анализира какво влияе на успеха или провала на ОП. Най-важният вътрешен фактор, според анализа, е наличието на утвърдена традиция в сътрудничеството в областта на селското стопанство на равнище държави-членки. За външните фактори най-важно е организациите на производители да могат да оперират и да се конкурират на сегашните глобализирани пазари.

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements