МЗХ с разяснения по отворените приеми за биологично земеделие и интервенциите за околна среда, климат и хуманно отношение към животните

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Публикуваните от МЗХ материали съдържат актуална информация, необходима на земеделците при подаване на заявления за подпомагане и спазване на ангажиментите и

Министерството на земеделието и храните разработи и публикува на официалната си интернет страница информационни материали в помощ на земеделските производители по отворените приеми за биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР).

С тях се цели прилагането на подход на прозрачност и по-голяма яснота на действащата нормативна уредба, засягаща работата на земеделските стопани. Те съдържат разяснения и основни изисквания за подпомагане по интервенциите, както и условията, на които трябва да отговорят стопаните. Материалите съдържат актуална информация, необходима на земеделците при подаване на заявления за подпомагане и спазване на ангажиментите им.

Припомняне, че приемите по новите интервенции бяха отворени на 3 юли, като крайният срок за кандидатстване е 21 юли 2023 г.

Детайлна информация по Наредба № 9 от 26 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“ и Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.,  може да намерите тук: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/naredbi/

Информационните материали са достъпни на следния интернет адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/strategicheski-plan-za-razvitie-na-zemedelieto-i-selskite-rajoni/

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама