Ловците на трюфели: Недопустимо е отдаването на гори под наем за добив на деликатесните гъби

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
7 Минути

В началото на месец март група от 10 народни представители предложи за разглеждане в Народното събрание Законопроект за ползването, култивирането и търговията с трюфели, № 47-254-01-25.

По публикувания Законопроект до момента са постъпили 17 становища от Национално сдружение на общините в Република България, Обединение на търсачи на трюфели, Национален съюз на българските ловци на трюфели, Министерство на околната среда и водите, Национална федерация на ловците на трюфели в България, Асоциация на производителите на култивирани трюфели в България, Агенция “Митници”, Трюфел академия “Лаготто България”, Ловци на трюфели от Южна България, Народно читалище “Марица-2008”, село Райново, Организация на търсачи на трюфели от Северозападна България, Сдружение Странджански трюфел, Българска ловна асоциация, Български ловно-рибарски съюз, Асоциация общински гори, Асоциацията на горските фирми в България и Сдружение обединени ловци на трюфели.

Предложения за корекции по Законопроекта

“Предложения законопроект е едно добро начало за законовото регламентиране на добива и търговията на трюфели. Положително настроени сме към него, но има някои детайли, които трябва да се уточнят и прецизират. От името на Националната федерация на ловците на трюфели в България сме изпратили становище с предложение за близо 33 корекции, някои от които са козметични, а други засягат основни въпроси.”, заяви за Агрозона Светлозар Сидеров, председател на Национална федерация на ловците на трюфели в България.

За нас най-важно е в законопроекта да се уреди достъпа до горски територии, собственост на физически или юридически лица. Когато влезе в сила Закона за трюфелите, той се отделя от останалите недървесни продукти и диворастящи гъби и за да влизаме в тези гори, трябва да търсим собственика или половината от съсобствениците на тази гора, за да получим писмено разрешение от него да влизаме вътре. Това нещо по законов ред няма как да се случи, тъй като нито едно ведомство няма да ди предостави лични данни на собственика. Ще настояваме където има право по Конституция да влезе да се разходи физическо лице или където може да се ловува, да имаме право на достъп и ние. Прехраната ни зависи от тези горски територии и ние имаме най-голям интерес да ги запазим непокътнати”, допълни Сидеров.

Какво казват производителите и търговци на трюфели за Законопроекта?

Група от 7 сдружения и съюзи на ловци на трюфели в България представиха в прессъобщение становището си относно необходимостта от разработване на Законопроект за ползването, култивирането и търговията с трюфели, което гласи:

От името на долупосочените организации искаме да изявим подкрепа за поредния опит да се регламентира законово добива, култивирането и търговията с трюфели в България. Публикувания на страницата на Народното събрание законопроект поставя добра основа за надграждането му до реално функциониращ закон.

Лоялна конкуренция

Считаме, че е абсолютно задължително всички дейности в горските територии да са равноправни и достъпни за всеки, особено когато са с висок социален ефект и генериращи висока добавена стойност в икономиката на страната ни. Такъв вид дейност е добива на диворастящ трюфел и приветстваме решението тази дейност да се извършва във всички горски територии. Приемаме го като вид държавна помощ във време на поредица от кризи, тъй като дейността се извършва предимно в райони с висок процент безработица и висок риск от обезлюдяване. Приветстваме факта, че в депозирания проект се защитава лоялната конкуренция, наблегнато е на равноправеност и са анулирани почти изцяло възможностите за монополизиране на бранша, а именно като са избегнати вариантите за монополизиране на горските територии от наематели или ползватели, както и феодализацията на сектора като цяло, в унисон със заявката на управляващата коалиция.

Дейността ни /търсене и събиране на трюфели/ вече призната от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството, следва да се подпомага, популяризира и развива с държавна помощ.

Смятаме за недопустимо отдаването на гори под наем за добив на трюфели, както и извършването на дадена дейност в горска територия да възпрепятства добива на трюфели, освен по време на дърводобив или в дните и районите, в които се извършва лов. Това ще гарантира равнопоставеност и лоялна конкуренция в сектора.

Държавна собственост

закон, ИАГ, Agrozona.bg

Държим законодателния орган да обмисли обявяването на диворастящия трюфел за възобновяем природен ресурс държавна собственост, за какъвто по принцип е приет в сродното законодателство на Италия. Това всъщност до известна степен е направено и при нас, тъй като член 119, ал. 2 от Закона за горите дава право да се извършва добив с нестопанска цел от всички територии, независимо от собствеността им, и за изтеклите 10 години няма изявени претенции от нито едно лице, собственик на горска територия. Такова решение ще отговори и на чл.1 от Закон за биологичното разнообразие и смятаме, че е редно да продължим да говорим в тази насока.

Целта на новия законодателен акт е да се създаде систематизирана и непротиворечива уредба на обществените отношения, която да уреди правила за устойчиво стопанисване на естествените находища, създаване на условия за култивиране, подлежащи на законовите изисквания и контрол от страна на държавата, когато с добива се извършва стопанска дейност, продажба, придобиване на права, регистрация на браншови представителни организации, защита на правото на собственост, които да отговарят на съвременните изисквания на обществено-политическите и социално-икономически реалности, както в Република България, така и в рамките на Европейски съюз.

Приемането на Закона ще осигури трайно и последователно уреждане на правилата относно събирането, изкупуването, опазването и възпроизводството на трюфели до търговията с тях и влагането им в храни.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА