Комисията по земеделие прие на първо четене изменения относно медикаментозните фуражи

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Регламентът определя правилата за производството, състава, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, който да гарантира прилагането на пряко приложимото законодателство на ЕС в сектора, беше приет на първо четене по време на заседанието на комисията по земеделието, храните и горите вчера.

Със законопроекта, внесен от Министерския съвет на 13 април 2023 г., се цели гарантиране прилагането на Регламент (ЕС) 2019/4 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, който се прилага от 28 януари 2022 г.

Според мотивите на законодателната инициатива промяната на действащия Закон за фуражите е необходима, за да се осигури прилагането на хармонизирани правила за кръстосано замърсяване, които да се прилагат в целия ЕС, както и издаването на рецепта за производство на медикаментозни фуражи от ветеринарния лекар, лекуващ животните, предвид отговорността му да определи какво е необходимо за лечението на животните и дали има съвместимост между отделни лекарствени продукти. Въвежда се забраната за превантивна употреба на антибиотици в медикаментозните фуражи, предаде БТА.

Правилата относно медикаментозните фуражи има значително влияние върху отглеждането и развъждането на животни (включително такива, които не се отглеждат за производство на храни) и върху производството на продукти от животински произход, които водят до засилване на ефективното функциониране на вътрешния пазар, и за изрично предоставяне на възможност за лечение на животни, които не се отглеждат за производство на храни, с медикаментозни фуражи.

Разпоредбите в Регламент (ЕС) 2019/4 отразяват приоритетите, заложени в Европейския единен план за действие в областта на здравеопазването срещу антимикробната резистентност, приет през юни 2017 г. от ЕК, който следва подхода “Едно здраве”, признавайки взаимовръзката между здравето на хората, животните и околната среда.

Регламентът определя правилата за производството, състава, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи.

Въвежда се система за събиране и обезвреждане на медикаментозните фуражи

Въвежда се система за събиране и обезвреждане на неизползваните междинни продукти и медикаментозни фуражи или на такива с изтекъл срок на годност, като организацията за това и извършването на дейността е на производителя/търговеца. Предвидено е той да посочи върху опаковката безплатен телефонен номер и място, където това се случва. С цел информираност и прозрачност на данните е предвидено също всичко да бъде публично достъпно на сайта на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Освен това медикаментозни фуражи могат да се произвеждат само от ветеринарни лекарствени продукти, разрешени от законодателството.

По отношение на ветеринарните лекарствени продукти, за които има разрешение на национално равнище, се определят правила за вътрешна търговия в ЕС с медикаментозни фуражи, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.

При нарушаване на регламента са предвидени санкции

Размерът им е определен на базата на тежестта на нарушението и съответната икономическа полза, която операторът ще получи.

В проекта на законопроекта е обхваната и регистрацията на обектите, в които се извършва търговия на дребно с храни за домашни любимци, което към момента е в обхвата на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Предложената промяна се дължи на факта, че храните за домашни любимци са фуражи, а Законът за фуражите урежда обществените отношения в цялата фуражна верига.

Актуализира се и списъкът на предназначенията на фуражите за специфични хранителни цели – те могат да бъдат предлагани на пазара, само ако предназначенията им са включени в списъка на ЕК.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама