Каква е ситуацията в бранша за добив и търговия с диворастящи гъби 5 месеца след въвеждане на новите правила

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Светлозар Сидеров: Обещанията за национално позволително, борба с нарушителите на закона и хората,  извършващи неприродосъобразен добив останаха мит

Какво е положението в бранша добив и търговия с диворастящи гъби след пет месеца действие на новите правила? Една трета от годината мина, активния сезон за добив на гъби започна и с това излязоха на яве пропуските и неточностите в набързо създадените правила за добив и търговия с диворастящи гъби и трюфели, съобщи Светлозар Сидеров, председател на Националната федерация на ловците на трюфели.

След среща на бранша с министъра на финансите беше обещано “светло бъдеще” на сектора. Беше договорено след изготвянето на проект за регламентиране на дейността, той да бъде разпратен на всички сдружения с цел като най-запозната с дейността страна, да бъде огледан за неточности и коригиран, но това така и не се случи. И резултатите от това са на лице.

Закъснение в получаването на позволителни

Обещанията за национално позволително, борба с нарушителите на закона и хората,  извършващи неприродосъобразен добив останаха мит. От части някои неточности бяха приведени в поносим вид след среща на бранша в Министерството на земеделието. Обещано ни е в Проект за изменение на Закона за горите да се направят нужните промени за увеличаване обхвата на позволителното, а  достъпа до общински гори подлежи на обсъждане. Нужно е методиката за издаване на позволителни и времето за подаване на заявления и получаване на позволителното да се доизглади, защото в момента има случаи след плащане на таксите платеца да не получи позволително или да го получи след 10 дни, а за нас всеки ден е ценен.

В цялостния ,,ремонт ,, на Закона за горите трябва да се допълни раздела за недървесни горски продукти със срокове за търговия, забрана за отдаване на гори под наем и др.

Във финансовите закони задължително трябва да се заложат определени изключения при плащането на осигуровки от работещи лица, пенсионери и инвалиди, защото това беше пропуснато от Министерството на финансите в проекта, който внесоха за разглеждане в Парламента.

Бранша настоява за три основни промени в текстовете на Закона

За начало от името на четири сдружения на търсачи сме представили за спешно вписване заплащането на позволителното да става в месеца, в който се работи и при неполучаване в срок на такова, събирачите на гъби да не подлежат на санкции, да се отвори достъпа до стопанствата и общините с неплануван добив и позволителното да стане национално. Сега сме в очакване дали ще бъдат разгледани и вписани тези спешни за бранша текстове.

За наше съжаление, въпреки разпорежданията на Министерството на земеделието и Изпълнителна агенция по горите, местните структури не работят. От стотици проверки в горите и изкупвателните пунктове според справка от РДГ няма констатирано нито едно нарушение. А всъшност е всеобща тайна, че в горите се копае безогледно и постоянно, в пунктовете и мобилните такива се купува без необходимите изискуеми по закон разрешителни.

Надяваме се контролът най-после да заработи, защото е редно и задължително когато заплащаме, за да извършваме даден вид дейност, насреща да получим спокойна среда за труд и ,,работно място,, в нормални условия. Сами разбирате, че проблемът не е толкова в плащането, колкото в това, че находищата продължават да се изкопават, заинтересоваността на местните структури към опазването им е под критичното ниво и срещу изискуемите от нас такси за позволителни, които дори в някои случаи не получаваме в срок, не получаваме никакво адекватно отношение, съдействие и контрол.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА