Европейската агенция по околна среда очаква значителни ефекти от изменението на климата върху селското стопанство в отделните държави-членки, което предполага рязък спад в производителността на юг и по-високи добиви на север, съобщава www.topagrar.com.

Изключителните метеорологични и климатични събития, като суша и студове, могат да променят отглеждането на растения, моделите на търговия и разпределението на доходите в европейското селско стопанство.

Земеделските производители в Италия, Гърция, Португалия, Южна Франция и Южна Испания ще трябва да се адаптират към рязко намаляване на рентабилността от селското стопанство. Изчислено е, че добивът на обработваема земя там до 2100 г. ще намалее с над 80% в сравнение с базовия период 1971-1990 г., прогнозира ЕИП. В Италия и Гърция се очаква спад на добива от 40% до 80%.

За разлика от тях, според анализа на агенцията, страните от северната и северозападната част на ЕС, както и в алпийския регион, ще се възползват от изменението на климата. По-дългите вегетационни периоди без замръзване ще позволят отглеждането на нови култури и сортове, като царевица и зимна пшеница, в някои райони на Северна Европа. Освен това глобалното затопляне в по-студените региони може да увеличи добивите на пшеница.

ЕИП предвижда увеличение на добива на обработваема земя до над 60% до 2100 г. в сравнение с периода от 1971 до 1990 г. за Швеция и Австрия, а до 40% – за Дания, Британските острови и Северна Германия.

От друга страна, в Южна Германия и части от Северен Рейн-Вестфалия и Саксония възвръщаемостта ще спадне до 20%. Съответните прогнози за Източна Европа не са представени от агенцията поради липса на данни.

Тъй като изменението на климата може да доведе до загуба на до 16% от доходите в селското стопанство в ЕС до 2050 г., международната общност и отделните държави-членки трябва да продължат да работят за по-доброто адаптиране на индустрията към глобалното затопляне, подчерта Европейската агенция за опазване на околната среда. Това следва да бъде и в центъра на вниманието на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП).