Еко схема за намаляване използването на пестициди – изменения в Кампания 2024

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
1 Минути

Бюджетът по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните или т. нар. „еко схеми“ е в размер на 203, 6 млн. евро. Плащането по тях ще продължи да се извършва на хектар при спазване на екологичните практики за съответната еко схема.

Предвидено изменение в еко схемата за намаляване използването на пестициди е преформулиране на екологичните практики.

При отглеждане на културите да не се прилагат продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива съдържащи глифозат и да не се прилагат продукти за растителна защита от първа професионална категория за употреба  и/или

При отглеждане на културите да не се прилагат продукти за растителна защита от първа професионална категория за употреба и да се използват феромонови уловки или полезни биологични агенти или бактериологични или гъбни агенти.

До момента не се прилагаха тотални хербициди и се комбинираше или с неприлагане на първа професионална категория ПРЗ или с прилагане на феромонови уловки.

Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. за обработваеми земи е 65,27 евро/ха, за трайни насаждения – 123,48 евро/ха, и при постоянно затревените площи – 5,88 евро/ха.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама