ЕК прие стратегическите планове на Чехия и Словакия

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
3 Минути

В тях страните залагат биоземеделието да обхваща поне 20% от обработваемите площи

Европейската комисия одобри стратегическите планове по Обща селскостопанска политика (ОСП) на Чехия и Словакия. Основна цел на плана на Чехия е по-справедливото разпределение и по-ефективното насочване на подпомагането на доходите. Земеделските стопанства ще получат преразпределителна подкрепа за първите си 150 хектара, за да подобрят рентабилността на малките и средните стопанства. Около 54 % от чешките земеделски стопанства ще получат и допълнителна подкрепа за сектори, подложени на специфични затруднения, като например секторите на млякото и говеждото месо. По отношение на екологичните приоритети фокусът е върху опазването на природните ресурси и биологичното разнообразие. Интегрираните производствени методи, ограничаващи употребата на пестициди, ще бъдат практикувани на повече от 40 000 хектара, е заложено в документа на Чехия. Съгласно чешкия план земеделската площ с подкрепа от ОСП за биологично земеделие трябва да се увеличи от сегашните 16% на 21% до 2027 г. И накрая, ОСП ще инвестира в селските райони, за да забави обезлюдяването и да засили заетостта в тях. Очаква се благодарение на финансирането на ОСП да бъдат създадени над 1700 работни места.

Планът на Словакия има за цел да повиши конкурентоспособността и устойчивостта на селскостопанския сектор, като същевременно защитава природните ресурси. С него се въвежда таван на директните плащания въз основа на размера на стопанството и преразпределително подпомагане за малките и средните стопанства. Допълнителна годишна подкрепа в размер на 370 милиона евро ще помогне на словашките земеделски стопани в райони с природни ограничения, тъй като 61 % от словашката земеделска земя попада в тази категория. С помощта на подкрепата на ОСП словашкият план се стреми до 2030 г. 20% от земеделската земя да бъде обработвана органично. Освен това близо 64 % от животинските единици ще се възползват от фондовете на ЕС, за да намалят употребата на антибиотици и да подкрепят по-високите стандарти за хуманно отношение към животните. Развитието на селските райони също е голяма част от плана на Словакия, тъй като ще подкрепи създаването на 1500 работни места и 430 предприятия в селските райони. И накрая, над 10 000 души ще имат достъп до консултации и обучение, особено по отношение на цифровизацията и устойчивото селско стопанство.

Новата ОСП, която трябва да започне на 1 януари 2023 г., има за цел да оформи прехода към устойчив, устойчив и модерен европейски селскостопански сектор.

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА