До 5 юни се кандидатства в Агенцията по лозата по мярката „Събиране реколтата на зелено”

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
3 Минути

До 5 юни 2020 г се подават заявленията за издаване на удостоверение за право на участие по мярката „Събиране реколтата на зелено” в териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) по местонахождение на лозарските стопанства, съобщават от Национална селска мрежа. Това е една от промените в Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 (НППЛВ 2019-2023), които бяха обнародвани в Държавен вестник преди дни. Образецът е публикуван на сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното, но може да бъде предоставен и на място. При кандидатстване освен документи, удостоверяващи правното основание за ползване на заявените за подпомагане площи, се предоставят и цифрови географски данни за площите, върху които ще се прилага мярката.

От 15 до 19 юни 2020 г. одобрените от ИАЛВ кандидати подават заявление за финансово подпомагане в Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

„Събиране на реколтата на зелено“ представлява пълното отстраняване на гроздовете, докато са все още зелени, така че добивът от съответната площ да се сведе до нула. Задължително изискване е площите с лозя, за които се кандидатства за подпомагане, да бъдат в добро агротехническо състояние и за тях да са подавани декларации за добив през предходните две години. Подпомагането по тази мярка ще компенсира българските гроздопроизводители, изпаднали в ситуация да не могат да пласират своята продукция поради ниско търсене на винено грозде за суровина. Мярката е част от пакета кризисни мерки, които Европейската комисия одобри за прилагане в държавите членки в условията на пандемията от COVID-19 и затруднените икономически процеси в глобален мащаб.

Сроковете предвиждат до 10 юли 2020 г. се сключват договорите с ДФЗ, а 20 юли 2020 г. реколтата да бъде събрана. Подпомагането ще се изплаща до 10 дни от извършване на проверката.

Първоначалният бюджет е 1 000 000 лв, но той може да бъде увеличен в случай на недостиг.  Предвижда се помощта да не надвишава 3036,86 лв./хектар. За финансова 2020 година подпомагането се изчислява като 60 % от сбора на: преките разходи за операциите за отстраняване на гроздовете – 1 155,48 лв./ха и загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката (цената на килограм грозде – 0,62 лв/кг  умножена по средния годишен добив на хектар от заявените от гроздопроизводителя площи за период от две години преди прилагането на мярката (но не повече от 6300 кг/ха).

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements