До 31 януари се декларира разходваната вода от кладенци

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси  за 2022 г.

Басейновите дирекции на територията на страната информират титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че срокът за подаване на декларации по чл. 194б е до 31 януари 2023 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси  за 2022 г.

При декларирането на размера следва да се вземат предвид стойностите на таксите от 1-ви януари 2021 година, които са посочени в ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване в сила от 1 януари 2017 г.  Образците на декларации са публикувани на интернет страницата на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“, в раздел „Контролна дейност“.

Титуляри с повече от едно разрешително, следва да подадат декларация за всяко едно разрешително поотделно

При наличие на пломбирано измервателно устройство от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград е необходимо с декларацията по чл. 194б от Закона за водите да се представи и копие от дневник с отчети на показанията измервателното устройство.

Заплащането на дължимата такса следва да се извърши до 15 февруари 2023 г.  След този срок се дължи лихва.

Напомняме, че с изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г., Басейновите дирекции нямат задължението да уведомяват писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса.

На сайта на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“ е качен и  Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води, с данни към 31.12.2022 г., необходими при попълване на декларациите за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

Декларации по чл.194б от ЗВ – за водовземане и заустване и тарифите може да откриете ТУК.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА