Д-р Георги Тахов: Като министър външната конвергенция на директните плащания е моя основна цел

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
7 Минути

Като министър, постигането на външна конвергенция на директните плащания е моя ключова цел, която ще искам да постигна за България. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на Green Transition Forum 4.0: Новите глобални перспективи за региона на Централна и Източна Европа, който се провежда от днес до петък в София.

“Функциите, възложени на селското стопанство са многобройни. Принос към опазване на околната среда, достоен доход за земеделските производители, осигуряване на заетост и най-вече развитие на селските райони. Поддържането на устойчивото производство на храни е една от основните философии, залегнала в директивите на ЕС. Клчовата харектеристика на хранителната система е да успява да запази производството, разпространението и достъпа до храните, както и цените в разумни граници. За съжаление обаче, ставайки свидетели на последните кризи, които ни сполетяха осъзнахме, че не сме напълно готови да се справим с тези предизвикателства”, коментира министър Тахов.

“Към настоящия момент земеделските стопани следва да отговорят на завишените екологични изисквания, които са предизвикани именно от Зелената сделка, както следва да положат и значителни усилия за управление на стопанствата по начин, който да допринася за намаляване на ефектите от климатичните промени. Фермерите трябва да се адаптират съответно към тези климатични промени и да са в състояние да отговарят на предизвикателствата, които са свързани с болести и много кризи”, допълни още той.

“Сред фермерите се забелязва драстично намаляване на производството, изоставяне на земеделската дейност и увеличаване на тяхната зависимост от внос, което неминуемо се отразява на сигурността на доставките, както и в регионалните вериги на самите доставки. В социален и икономически аспект всичко това може да доведе негативен ефект върху заетостта и върху доходите в селските райони на земеделските производители. Новият Европейски Парламент, както и новата Комисия следват да продължат да отчитат важната икономическа, социална и екологична функция на Общата селстопанска политика и наистина трябва да се работи за поддържане на един стабилен баланс между устойчивост и повишаване на конкурентоспособността в сектора”, заяви още министър Тахов.

“Общата селскотопанска политика неминуемо се нуждае от един адекватен бюджет”

“Този бюджет следва да осигури справедливото подпомагане на фермерите. Не следва да има неравнопоставеност на земеделските стопани в Европейския съюз, особено в условията на тези нарастващи предизвикателства. От съществено значение да се запази е политиката на подпомагане чрез инструментите на директните плащания. Тези инструменти са добре познати и за нашите земеделски производители и наистина трябва да работим в посока изравняване на нивата на директните плащания, за да има равнопоставеност на земеделските производители, както в регионален, така и в Европейския мащаб. Именно това бе точка, която преди два дни аз като министър, представих на Съвета на министрите в Люксембург, а именно че следва да завършим наистина външната конвергенция, която е за директните плащания. Гарантирам ви, че като министър това ще ми бъде ключова цел, която ще искам да постигна за България”, сподели той.

“Темата за изравняване на директните плащания е много важна. В качеството ми на изпълнителен директор съм виждал големите диспропорции, които съществуват в плащанията по разичните схеми, мерки и интервенции. Няма как работейки на единен пазар да имаме този неравен старт, който при всички случаи води до една по-висока стойност на произведената, в последствие и на предлаганата продукция и това ощетява безспорно нашите земеделски производители”, сподели министър Тахов.

Екологизация на земеделието

“Екологизацията – да, трябва да се случи, но тя трябва да се случи с едни умерени темпове. Изискванията към нея трябва да бъдат максимално опростени. Те трябва да бъдат ясни, изпълними и разбираеми. Като спазвайки тези изисквания на земеделските производители да се даде възможността да ползват и алтернативи. Изискванията като цели трябва да са постижими. Не трябва да възпрепятстват извършването на обичайната земеделска дейност, както и да не възпрепятстват вече утвърдените земеделски практики, които са наложени”, допълни още той.

Осигуряването на единна рамка на Европейския съюз

“Важно е осигуряването и на единна рамка на Европейския съюз, за да се чувстват равнопоставяне нашите земеделски стопани,  независимо в коя част на Европа се намират. Трябва да си обърне внимание на въпроса как нашите земеделски производители да останат конкурентноспособни в контекста на търговските споразумения, които сключва Европейския съюз и то най-вече с трети страни”, подчерта Тахов.

“От изключително значение е отчитането и на значимата функция на земеделски стопани за обществото. Трябва да им се гарантират едни достойни, стабилни доходи, както и добри условия за развитие на сектора като цяло. По този начин именно смятам, че ще постигнем една устойчивост при фермерите, устойчива среда, което неминува ще доведе до жизнеспособност на селските райони”, допълни още той.

Отчитане на регионалните особености на държавите-членки

“При изготвянето на промени в Европейското законодателство в бъдеще смятам, че трябва да си отчитат и регионалните особености на държавите членки. Това вече имах възможност да го каже и на заседанието на Съвета на ЕС. Не е релевантно да си възлагат едни и същи правила и изисквания на държави, които имат различни географски и агроклиматични особености и които развиват различно по вид земеделие. Необходимо е тези изисквания да бъдат структурирани по възможно най-простия начин, за да се осигури възможност на фермерите да развиват спокойно своята основна дейност, която както всички знаем е производство на качествени храни при конкурентни цени в контекста на общи усилия на държавите членки и по този начин да постигнем и целите на Зелената сделка, които сме си представили”, заяви Тахов.

“На базата смятам на вече научени уроци е необходимо Европейския парламент и Европейската комисия да продължат да отчитат безспорно икономическата, социалната и екологичната функция на цялата ОСП и заедно всички да работим именно за създаване на баланс, на устойчивост и за повишаване на конкурентоспособността на нашите земеделци”, допълни още той.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама