Близо 80 хил. дка гори ще бъдат третирани срещу вредители през 2021 г.

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Повече от 78 000 дка гори ще бъдат третирани срещу ръждива борова листна оса, борова процесионка и гъботворка през настоящата година. Предвидените лесозащитни дейности са обсъдени и приети на проведено редовно заседание на Националната комисия по лесозащита, в което участие са взели представители на трите лесозащитни станции – София, Пловдив и Варна, членовете на комисията от Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на околната среда и водите, Българска агенция по безопасност на храните, Държавните горски предприятия, както и водещи учени в областта на лесозащитата, професори и доценти от Института за гората и Лесотехническия университет.

Повече от 13 000 дка горски територии в иглолистни насаждения се предвиждат за въздушно пръскане с цел намаляване повредите от ръждивата борова листна оса и боровата процесионка. Площите са определени на база на представените отчети за извършените мероприятия през 2020 г. и направените прогнози за 2021 г. като ще бъдат обхванати райони на държавни горски стопанства Рилски манастир, Кюстендил, Кирково, Крумовград, Момчилград, Казанлък, Стара Загора, Държавно ловно стопанство Мазалат и общините Кюстендил и Кочериново, съобщиха от ИАГ.

Анализите и контролните обследвания на станциите показват и силно нападение от гъботворка в широколистните гори на територията на Държавно горско стопанство Видин,  ловни стопанства Балчик и Несебър, община Несебър и вилно селище „Русалка“, където експертите приеха да бъде извършена биологична борба срещу вредителя. На площ от 65 000 дка е предписано заразяване с ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga, която е ефективен регулатор на числеността на гъботворката.
гори, горски територии, Agrozona.bg

Специалистите отчитат добро общо здравословно състояние на горите

Специалистите отчетоха, че здравословното състояние на горите в България е добро, което е показател за тяхното устойчиво стопанисване. Данните на трите станции показват значително намаляване на засегнатите площи от корояди, което се дължи на  своевременно провеждане на санитарни и принудителни сечи за усвояване на увредената дървесина, както и на неблагоприятните за развитието на насекомите влажностно-климатични условия.

През 2021 г. се предвижда извършаване на санитарни и принудителни сечи предимно в иглолистни гори, голямата част от които са в съхнещи борови култури. В широколистните гори основните проблеми са причинени от абиотични фактори.

Продължават наблюденията върху фитосанитарното състояние на полезащитните пояси от ясен в Добруджа и разпространението на дъбовата коритуха, за да се разработят мерки за ограничаване на въздействието и възстановяване на устойчивостта на горите.

ЕТИКЕТИ: , , ,
Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements