БАСЗЗ настояват за спешна среща със земеделския министър заради законодателните промени в областта на поземлените отношения

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
5 Минути

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) е изпратила искане за среща с министъра на земеделието Кирил Вътев с цел обсъждане обхвата на законодателните промени в областта на поземлените отношения. Искането им е базирано върху обявените инициативи в следствие на проведена среща в Министерски съвет на 22 януари 2024 г. с представители на неправителствени организации в сектор земеделие.

Прибързани и необмислени законодателни инициативи могат да засегнат близо 3,5 млн. собственици на земеделски земи, посочват те

“Предвид обезпокоителната липса на яснота и конкретика за обхвата и съдържанието на въпросите, обсъждани на гореупоменатата среща в Министерски съвет се обръщаме към вас с искане за среща в спешен порядък, на която да изложим нашите съображения, свързани с непрозрачния начина, по който се прокарват мерки и законодателни инициативи, които могат да засегнат по негативен начин  интересите, както на десетки хиляди земеделски стопани, така и на близо 3,5 млн. собственици на земеделски земи”, посочват те в позиция, изпратена до медиите като продължават:

Обръщаме внимание на следните обезпокоителни аспекти, възникнали в следствие на начина, по-който бяха опубличени резултатите от срещата в Министерски съвет.

Под неприемлив с оглед на Конституцията на Република България, държавното ни устройство и действащите закони натиск от страна на една неправителствена организация (т.нар. Българска аграрна камара“ – сдружение, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел) се диктува дневния ред на българското правителство и се чертаят посоки на законодателна и други дейности, които не са предвидени нито в правителствената „Програма за управление на Република България (юни 2023 г. – декември 2024 г.), нито в „Законодателната и оперативна програма на Министерския съвет“.

“Считаме, че искането за въвеждане на механизъм за държавно регулиране на цените на поземлената рента е в разрез с поне два основни постулата на Българската Конституция”

Член 17, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията гласи, че правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона и че частната собственост е неприкосновена. Според чл. 19, ал. 1 от Конституцията, икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива. В този смисъл държавното регулиране на цените на рентите би ни върнало в коловозите на една тоталитарната система на управление, с държавна планова икономика от административно-команден тип и съществено ни отдалечава от европейското развитие на България.

“Не на последно място, чрез допускането на форми на непрозрачно за широката общественост съглашателство между представители на изпълнителната власт и определени субекти по въпроси, които касаят тесни икономически интереси на последните, не се зачитат създадените от самия вас правила и формати на всеобхватно и прозрачно взаимодействие с неправителствения сектор – а именно учредените под вашето ръководство т. нар. „Консултативни съвети към министъра на земеделието и храните“, посочват още те.

“Всички гореописани обстоятелства за нас са ясен сигнал, че подобни действия на определени представители на неправителствения сектор не се римуват по никакъв начин с обществения интерес и още по-малко с тези на земеделската общност, с интересите на собствениците и ползвателите на земеделски земи. Нарушават се всякакви предели на приемливо институционално взаимодействие, законност, прозрачност и отчетност в името на тесни икономически и дори вероятно някакви политически интереси. Това не е първи такъв пример през новата ни история, на който сме свидетели”, посочват от БАСЗЗ.

“През последното повече от десетилетие по емпиричен път се доказа, че пришиването на опити за законодателни инициативи (особено в областта на поземлените и свободните пазарни отношения) към опитите за решаване на текущи и краткосрочни конюнктурни нужди винаги е водело до нормативен и регулаторен хаос.  В тази връзка се обръщаме се към вас с призив за връщане към нормалността и законността.” , заключват те.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА