АОБР: Предложеният Закон за браншовите организации нарушава правото за свободно сдружаване

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
8 Минути

Част от предложените норми в проекта на Закон за браншовите организации са противоконституционни и противоречат на принципа, прогласяващ право на свободно сдружаване. Изчерпателно е изброен списък от браншове, в които е допустимо да се осъществява сдружаване. Това ограничава свободата на избор и е грубо вмешателство от страна на публичните власти. Текстът би довел до преструктуриране на съществуващото браншово пространство, под диктата на законодателната и изпълнителната власт. От друга страна, в редица от текстовете в законопроекта правото на членство на един земеделски стопанин или производител/преработвател е ограничено до една представителна браншова организация на областно, регионално или национално ниво. Това заявиха в становище изпратено до министър-председателя Гълъб Донев и министъра на земеделието Явор Гечев от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Признаването на представителните организации е уредено по Кодекса на труда

“Ако приемем, че основната цел на Закона е да бъдат определени кои са представителните браншови организации, то тя е напълно безсмислена и се припокрива с вече съществуващо и утвърдено от десетилетия законодателство в страната”, допълват още от АОБР в становището си.

“В Кодекса на труда има разписан раздел „Признаване на представителни организации“, а самата процедурата за установяване наличието на критериите за представителност на работодателски организации е подробно разписана в Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, и се контролира от най-висшия орган на изпълнителната власт в България – Министерския съвет. Браншовите организации на практика са работодателски организации и винаги досега са се регистрирали по Закона за юридическите лица за нестопанска цел в Агенция по вписванията или в окръжен съд по седалището, ако са национално представителна организация или са част от нейната структура”, поясняват те.

Дълга и тежка процедура

“Създаването на специален регистър, процедури за вписването, администрация за неговото водене, ненужни критерии за вписване, очевидно дискриминира малките земеделски производители и е абсолютно неоправдано за целите на съгласуването на позиции и решения в законодателството в областта на земеделието. Воденето на регистър на браншовите организации с толкова обемно и детайлно съдържание, процедурата по заявяване на обстоятелства за вписване, обжалването на отказите уведомяването за промени в обстоятелствата създават допълнителна бюрокрация, административна и финансова тежест за браншовите организации. От страна на Министерството то е свързано с разходи за напълно неефективна дейност. Още повече при сегашните технологични възможности и средства за комуникация е достатъчно изваждането на изчерпателен списък от Агенция по вписванията и/или от официално признатите с решение на МС национални работодателски организации. Като членовете на последните са легитимно признати, което е напълно достатъчно за един съгласувателен режим, при това базиран на ясна и работеща система за легитимиране”

“Създаването на специален регистър и критерии за браншови организации в земеделието е дискриминационно”

“Недоумение буди и описаната в закона дискриминационна цел да се създаде специален регистър и критерии за браншови организации само в земеделието, които да оперират като областни, регионални и национални представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти” коментират от АОБР.

“Също както останалите сектори, земеделските стопани/земеделските браншови организации имат свои интереси и е недопустимо да превръщаме земеделието да стане държава в държавата. Тоест за сектора да важат специални нормативни правила, различни от тези за останалите сектори и неправителствени организации, които се определят като браншови и които отговарят на критерия за браншова организация. Това би довело до множество проблеми, тъй като различните браншови организации имат различни интереси, например, организациите на млекопроизводителите и млекопреработвателите”

Законопроектът не е съобразен с финансовите и административни възможности на организациите в сектора

“Друг проблем, който отчитаме е, че законопроектът изобщо не е съобразен с финансовите и административните възможности на огромна част от организациите в сектора – например, изискванията на член 3, ал.5, т.6. в) от проекта, с който на практика се нарушава Законът за конкуренцията. Това е възможно да доведе до създаването на картели или други корупционни практики”, констатират от АОБР.

„Няма направена оценка колко средства ще са необходими на земеделските производители/организации, за да отговорят на изискванията, записани в законопроекта. Заложените прекомерни изисквания към членовете ограничава възможността на организациите за сдружаване на свободен принцип, както и правото им да избират своите цели самостоятелно, което е в пряко противоречие на чл. 3 от ЗЮЛНЦ.

От мотивите, може да се стигне до извода, че една от основните цели на новия закон ще е достатъчно да облекчи администрацията, като наложи допълнителна регулация върху сектора. Недопустимо е само заради факта, че определена администрация не се справя с основните си функции, да бъде нормативно създаден нов правен режим на представителността, и то само за определен сектор. Подобни нормативни изисквания в законодателството могат да бъдат налагани на неправителствени организации, само ако се налага те да се лицензират за точно определена дейност или да отчитат своята финансова дейност по определен ред, а не върху правото им на свободно сдружаване и самоопределяне.

Законопроектът не е синхронизиран със Закона за храните, който също съдържа критерии за представителност на преработвателната индустрия. Така по отношение на преработвателите на селскостопанска продукция законопроектът въвежда трети паралелен режим за представителност наред с Кодекса на труда и Закона за храните.

АОБР апелира вносителите да оттеглят законопроекта

“Всички текстове на законопроекта създават условия за администриране, отчетност, контрол и подчиняване  на браншовите организации в сектор земеделие на Министерството на земеделието и храните. Това не само е в противоречие с националното и международно законодателство, но създава условия за деформиране на диалога с публичните власти и обезценяване ролята на браншовите организации като техен коректив”, заявяват те.

Във връзка с гореизложеното, АОБР е категорично против предложения проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти.

„АОБР предлага на вносителите да оттеглят законопроекта, тъй като той дублира съществуващо вече законодателство и вероятно ще причини огромни проблеми в сектора на земеделието. Запазваме си правото да дадем допълнителни коментари и становище, тъй като законопроектът е предложен за обществено обсъждане в рамките на празниците, което значително ограничава възможността за събиране на становища от всички браншови организации. В случай, че формирате допълнителна работна група, която да продължи работата по законопроекта, изразяваме изрично желание наши представители да участват в нея, както и при по-нататъшното обсъждане на проблемите на сектора“, заключват от АОБР.

Пълния текст на становището на АОБР може да прочетете ТУК.


Още по темата:

До понеделник продължава общественото обсъждане на Закона за представителните браншови организации

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements