28,1% спад в стойността на продукцията в растениевъдството през 2023 г., 10% ръст при животновъдството

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

НСИ публикува първа оценка на икономическите сметки за селското стопанство

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2023 г. възлиза на 10 445.9 млн. лeвa. Брутната добавена стойност по базисни цени намалява с 30.4% на годишна база и достига 4 118.8 млн. лв., а нетният предприемачески доход възлиза на 1 067.3 млн. лева.

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2023 г. възлиза на 10 445.9 млн. лв., което е с 19.1% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на спад в цените с 15.0% и на намаление при обемите с 4.8%.

Стойността на продукцията, произведена в растениевъдството, е 6 982.4 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2022 г. с 28.1%, дължащо се на значителен спад в цените – с 24.2%, както и на по-слабо намаление на обемите – с 5.1%. Спадът на цените на растениевъдната продукция е в резултат от намалението на цените на зърнените култури с 30.0% и на техническите култури – с 26.7%.

Спрямо предходна година се наблюдава увеличение на цените на зеленчуците с 12.2% и на плодовете – с 17.7%

Намалението на обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на спада на обемите на техническите култури с 20.4% в резултат на по-ниските добиви през 2023 година. Спад в обемите се наблюдава и при плодовете и зеленчуците респективно с 8.7% и 3.3%, докато при зърнените култури се регистрира увеличение с 3.0%.

Продукцията, произведена от животновъдството, е 2 569.2 млн. лв. и отбелязва увеличение от 10.1% спрямо предходната година. Увеличението е в резултат на ръст в цените с 13.7%, докато при обемите се наблюдава намаление от 3.2%.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2023 г. средства за текущо потребление достига 6 327.1 млн. лв., което е с 9.5% по-малко от предходната година и е в резултат на намаление на цените с 5.0% и спад при обемите с 4.7%.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2023 г., достига 4 118.8 млн. лв. и е с 30.4% по-ниска от 2022 година. Намалението е в резултат на спад на цените с 26.8%, и на обемите – с 4.9%.

Смесеният индекс на нетния доход по факторни разходи намалява с 27.1%, а на нетният опериращ излишък/смесен доход – с 38.0%, което е в резултат на спада на цените на продукцията в селското стопанство спрямо 2022 година.

Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2023 г. намалява спрямо 2022 г. с 66.6%.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА