ДГС-Варна са доставили 22 613 пространствени кубически метра дърва за огрев на 3572 домакинства, ДГС-Провадия – 10 983 кубика на 2307 човека, ДГС-Суворово – 6 937 кубика на 2000 семейства, ДГС-Цонево – 14 536 кубически метра на 1982 желаещи и ДЛС-Шерба – 16 234 кубика за 2694 домакинства.ДГС-Върбица са предоставили 14 713 пространствени кубически метра на 1797 желаещи, ДГС-Нови пазар – 17 647 кубика на 3463 човека, ДГС-Преслав – 8 283 кубика на 1349 семейства, ДГС-Смядово – 5887 кубика за 1003 домакинства, ДГС-Шумен – 18 740 кубически метра за 2739 физически лица и ДЛС-Паламара – 22 482 кубика за 6041 желаещи.12 408 кубика за населението са добили в ДГС-Генерал Тошево, които са стигнали до 2886 човека, ДГС-Добрич – 19 978 кубика за 3519 семейства, ДЛС-Балчик – 19 978 пространствени кубически метра за 2496 домакинства и ДЛС-Тервел – 4 216 кубика за 854 желаещи да се отопляват с дърва.18 024 пространствени кубически метра са добили в ДГС-Търговище и те вече са платени и получени от 2594 семейства. За ДГС-Омуртаг кубиците са 2 615, а домакинствата 331, а за ДЛС-Черни Лом кубиците са 13 187 и са стигнали до домовете на 2321 физически лица.

Очаква се през следващите дни да бъдат добити и доставени на желаещите още над 4 000 пространствени кубически метра дърва за огрев.