238 проекта подадоха млади стопани по подмярка 6.1

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
2 Минути

Общата стойност на подадените проектни предложения е 10 407 062, 05 лева

238 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020, сочи проверка на Звеното за управление на Национална селска мрежа (НСМ) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г (ИСУН 2020), след приключилият на 28 февруари т.г. прием. Общата стойност на подадените проектни предложения е 10 407 062, 05 лева, а размерът на заявената обща субсидия е 10 397 707,05 лева. 24 447 500 лева е общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения. Средствата са изцяло от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване.

В периода от 25 ноември 2021 г до 28 февруари 2022 г бе реализирана процедурата за подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 за млади земеделски стопани.

По процедурата можеха да кандидатстват регистрирани земеделски стопани и еднолични дружества с ограничена отговорност, които към момента на подаване на проектното предложение са на възраст между 18 и не повече от 40 навършени години и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или вече са се установили през последните 24 месеца преди подаване на проектното предложение; имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност 25 000 евро, а изплащането на помощта се извършва на два пъти. Оценката на подадените предложения също ще се извърши на два етапа, като първият ще включва административно съответствие на допустимостта, а вторият – техническа и финансова оценка.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама