pchelar pcheli pchelarstvo med

На 29 номври ще представят „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г.”

На 29 ноември 2013 г. от 10:00 часа в аулата на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ще бъде представена „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014- 2016 г.”. …