ЕС приема списък на одобрените ароматични вещества в храните

EU_EK_ES
9:00 3 окт’12

Ароматичните вещества в храните ще станат още по-безопасни и ще се регулират от по-прозрачни правила благодарение на два законодателни документа, приети от Европейската комисия. Единствено ароматичните вещества, които фигурират в списъците с одобрени вещества, ще могат да се използват в хранителната промишленост. Използвани да променят вкуса и/или мириса на храната, ароматичните вещества отдавна намират безопасно приложение в най-разнообразни храни, например безалкохолни напитки, сладкарски изделия, зърнени закуски, сладкиши и кисели млека. Сега ароматичните вещества са оценени на ниво ЕС.

„Благодарение на продължаващите усилия на Европейския орган за безопасност на храните и на други научни организации, тези законодателни документи значително ще подобрят прозрачността на информацията както за гражданите, така и за промишлеността. Ще бъде по-лесно за всички засегнати да знаят точно какви ароматични вещества могат да се използват в храните“, заяви Джон Дали, комисар по въпросите на здравеопазването и защитата на потребителите.

Двата нови законодателни документа ще изяснят и хармонизират употребата на ароматичните вещества в рамките на единния пазар. В първия регламент  е предвиден нов, валиден за целия ЕС списък на ароматичните вещества, които могат да бъдат използвани в храни. Той ще се прилага от 22 април 2013 г., като така се дава на промишлеността на ЕС време да се приспособи към новите правила. Всички ароматични вещества, които не са в списъка, ще бъдат забранени след 18-месечен период на постепенно извеждане от употреба. Във втория регламент се предвиждат преходни мерки по отношение на други ароматизанти, като например ароматичните вещества, получени от нехранителни материали. Той ще се прилага от 22 октомври 2012 г.

В новия списък са включени над 2100 разрешени ароматични вещества. Други 400 ще останат на пазара на ЕС, докато Европейският орган за безопасност на храните не приключи оценката им. Те се използват отдавна и вече са били оценени като безопасни от други научни организации.

Прозрачността и яснотата на информацията са едни от главните преимущества на новите правила. Различните разрешени видове употреба на ароматичните вещества ще бъдат изредени в зависимост от категорията храна, към която те могат да се добавят. Прозрачността ще бъде подобрена, тъй като списъкът ще бъде наличен в онлайн база данни и ще позволява на потребителите, предприятията в областта на хранителната промишленост и на националните органи за контрол на храните лесно да определят кои ароматични вещества са разрешени и кои не.

Ароматично вещество може да бъде разрешено само ако отговаря на следните условия – наличните научни доказателства сочат, че то не създава риск за здравето на потребителите на равнището на предлаганата употреба или употребата му не води до заблуда на потребителя. При разрешаването на ароматичните вещества могат да се вземат предвид и други имащи значение фактори. Последните могат да бъдат от етичен или екологичен характер, или да са свързани със съобразяване с традициите. Националните правоприлагащи органи имат за задача да гарантират, че храните, съдържащи неразрешени ароматични вещества, ще се изтеглят от пазара. Те информират Европейската комисия и другите държави членки за въпросното вещество чрез системата на ЕС за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF).

Списъкът с разрешените ароматични вещества бележи важен момент в изпълнението на рамковия регламент за ароматичните вещества, приет през декември 2008 г. В него се изисква употребата на ароматични вещества да бъде безопасна и да не въвежда в заблуда потребителите

Добавете бележка

времето в София

It is forcast to be Chance of Rain at 7:00 PM EEST on May 25, 2016
Днес
19 / 11 C
It is forcast to be Thunderstorm at 7:00 PM EEST on May 26, 2016
Четв
21 / 10 C
It is forcast to be Clear at 7:00 PM EEST on May 27, 2016
Пет
24 / 12 C

Aбонирайте се за нашия бюлетин!

Кой вариант за удължаване срока на Кампания 2016 подкрепяте?

Виж резултатите

Изчакайте ... Изчакайте ...
Ministry of Agriculture and Food
Държавен Фонд Земеделие
0000000490-thumb
ИАРА

За списанието

„Агрозона” е ежемесечно списание, на страниците на което може да откриете анализи и проучвания на актуални теми и проблеми в сектор „Земеделие”.

Контакти

гр. София, 1606
бул. “Хр. Ботев” 18, ет. 1, ап. 2
тел. 02/ 950 24 35,
agrozona@agrozona.bg
office@agrozona.bg
Copyright © 2012 Агрозона БГ. Всички права запазени