Януари 31, 2023

Земята на Добруджа е в клинична смърт