Януари 26, 2022

Земята на Добруджа е в клинична смърт