Етикет: землища

Горскостопанските карти се правят на база кадастралната карта

Кадастралната карта и данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти се ползват

РЕКЛАМА