Етикет: земеделска дейност

За подмярка 4,1 няма максимален и минимален доход от земеделска дейност

По подмярка 4,1 няма фиксиран минимален и максимален размер на доходи от

Доходът от аквакултури не се признава за 6.3

Доходът от отглеждане на риби или аквакултури няма да се признава за

РЕКЛАМА