Етикет: здравен статус

Приета е Националната програма за профилактика и ликвидиране на болестите по животните

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните

РЕКЛАМА