Етикет: Закон за стоковите борси и тържищата

Парламентът засилва контрола на пазарите на производители

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ще бъде закрита и функциите

Комисията по стоковите борси ще стане отдел към МИЕ

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) да бъде закрита и

РЕКЛАМА