Етикет: Закон за собствеността върху земеделската земя

Задължават чужденците, купили земя, да я обрабоват поне пет години

С промени в Закона за собствеността върху земеделската земя купувачите ще бъдат

РЕКЛАМА