Етикет: Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС