Август 19, 2022

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности