Декември 2, 2022

Условия за достигане на изискванията на Регламент 853/2004 при добива на сурово краве мляко от фермите от втора и трета група