Етикет: Улрике Мюлер

Докладчиците по ОСП: Стратегическите планове са възможност да се намали административната тежест

Националните стратегически планове са възможност да се намали административната тежест при управлението

Евродепутати настояват поне 2% от ЕЗФРСР да се използват за подкрепа на...

Евродепутатите от Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския

РЕКЛАМА